Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Pozrite si ponuku jednotlivých služieb pre Vás

Naším klientom poskytujeme aj:

  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia RZZP, vystavenie potvrdení o zaplatených preddavkov na verejné zdravotné poistenie, vyhotovenie tlačiva na RZZP
  • na základe splnomocnenia klienta zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami, daňovými úradmi, Sociálnou poisťovňou
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, vyhotovenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
  • na základe poverenia vedenie knihy jázd služobných vozidiel klienta
  • vyhotovenie dokumentov potrebných na založenie do Zbierky listín na okresných súdoch
  • vyhotovenie daňových priznaní, ktoré je povinnosť podávať zo zákona (prehľad zrazených a odvedených preddavkoch na daň podávané štvrťročne, hlásenie o vyúčtovaní dane podávané raz ročne)
  • na základe splnomocnenia klienta zodpovednosť za ochranu osobných údajov
  • vedenie pomocných účtovných evidencií, knihy majetku, knihy sociálneho fondu, evidencia jázd
  • odborné poradenstvo z oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky

Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun