Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Ako postupovať pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávky?

Vymáhanie pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok:
    realizačný servis spojený s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok vo forme zasielania výziev na uhradenie pohľadávok vrátane príslušenstva voči jednotlivým dlžníkom, telefonické kontaktovanie dlžníkov prostredníctvom našej kancelárie, uzatváranie dohôd a zmlúv ohľadne uspokojenia pohľadávok vrátane splátkových kalendárov, dohôd o uznaní dlhu  vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť); zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom

Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun