Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


BEST ECONOMY s.r.o.
Naším úmyslom je poskytovať služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre Vás.

Vedieme účtovníctvo, poskytujeme daňové poradenstvo a pomáhame riešiť problémy pre firmy všetkých veľkostí, a tiež pre fyzické osoby v Bratislave a Bratislavskom kraji.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Dane a daňové priznania
Podávanie daňových priznaní a platenie daní v tomto roku mnohým skomplikuje euro. Správna orientácia v daňových a účtovných predpisoch bude pre Vás určite dôležitá.

Daňové úrady v Bratislavskom kraji

Bratislava 1

Názov úradu: Daňový úrad Bratislava I.
Adresa: Radlinského 37
P.O.Box: 89
817 89 Bratislava
Telefón: 02/57378111
Fax: 02/57378900
E-mail: du.ba1@ba.drsr.sk

Bratislava 2

Názov úradu: Daňový úrad Bratislava II.
Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10
P.O.Box: 36
820 09 Bratislava
Telefón: 02/48282345
Fax: 02/48282609
E-mail: du.ba2@ba.drsr.sk

Bratislava 3

Názov úradu: Daňový úrad Bratislava III.
Adresa: Račianska 153/A
P.O.Box: 40
836 09 Bratislava
Telefón: 02/49409111
Fax: 02/44259163
E-mail: du.ba3@ba.drsr.sk

Bratislava 4

Názov úradu: Daňový úrad Bratislava IV.
Adresa: Ševčenkova 32
P.O.Box: 232
850 00 Bratislava
Telefón: 02/68272111
Fax: 02/68272285
E-mail: du.ba4@ba.drsr.sk

Bratislava 5

Názov úradu: Daňový úrad Bratislava V.
Adresa: Ševčenkova 32
P.O.Box: 232
850 00 Bratislava
Telefón: 02/68272111
Fax: 02/68272593
E-mail: du.ba5@ba.drsr.sk

Senec

Názov úradu: Daňový úrad Senec.
Adresa: Mierové námestie 17
903 01 Senec
Telefón: 02/40202911
Fax: 02/45925316
E-mail: du.sc@ba.drsr.sk

Pezinok

Názov úradu: Daňový úrad Pezinok.
Adresa: Moyzesova 2
902 01 Pezinok
Telefón: 033/6484403 (sekretariát riaditeľa DÚ)
033/6484426 (služby pre verejnosť)
Fax: 033/6412924
E-mail: du.pk@ba.drsr.sk

Malacky

Názov úradu: Daňový úrad Malacky.
Adresa: Záhorácka 5249/17
901 01 Malacky
Telefón: 034/7979111
Fax: 034/7723886
E-mail: du.ma@ba.drsr.sk

BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun