Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Chcete si založit novú spoločnosť alebo urobiť zmeny

Zakladanie a zmena spoločností

  • zakladanie spoločností:
    vypracovanie kompletných dokumentov a zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť); zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom
  • zmeny v spoločnostiach:
    vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodného mena a sídla spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • zmeny právnej formy, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti
  • likvidácie spoločnosti:
    likvidácie obchodných spoločností a následný výmaz spoločnosti z obchodného registra

Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun