Účtovníctvo ... vždy keď ho potrebujete.


KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Best Economy
Dunajská 31
811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/52 92 02 10
E-mail: info@besteconomy.sk

Pozrite si ponuku jednotlivých služieb pre Vás

Mzdová a personálna agenda

Vedenie a spracovanie komplexnej mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

  • vedenie personálnej agendy spoločnosti po jednotlivých zamestnancoch.
  • spracovanie mesačných výplat zamestnancov našich klientov (zamestnanci na hlavný pracovný pomer alebo na obdobný pracovný pomer, ale aj pracovníci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce)
  • vypracovanie mesačných výkazov na verejné zdravotné poistenie a výkazov podávaných Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu.

Naše ceny zodpovedajú kvalite a možnostiam našich klientov.
Dohodnite si s nami termín stretnutia a ubezpečte sa, že sme účtovná firma vhodná práve pre Vás.


BEST ECONOMY s.r.o. - vedenie účtovníctva
E-mail , tel: 0905 399 107, 0903 614 184, 0903 248 019
Všetky práva vyhradené. © Copyright. Webdesign jagun